Skillnaden mellan fordonsstämpling formar och hårdvara formar och krav på råmaterial

Create Time: 20-12-2017

1. Några frågor om bilstämplingsdelar


(1) Vad är FLUSH i inspektionsverktygsmätningen när vi testar bilstämplingsdelar? Vilka delar av bilen behöver dessutom stämpelprocessen i fyra steg?


För inspektion av bilstämpling delar finns det ordet FLUSH i inspektionsverktygsmätningen och dess professionella tolkning är flush plane inspektion. I bildelar måste det finnas en fyrstegs stämplingsprocess, vilket är för vissa stora täckdelar, och de är alla fordonsstämplingsdelar.


(2) Finns det någon skillnad mellan stansning för bilar och hårdvara stansning dies?


Om du jämför bilstämplingsdies med hårdvara stämplingsdies, hittar du att dessa två är olika. För den första finns det många tekniska krav för A-sidan, medan för den senare finns det inga krav i detta avseende. Skillnaden mellan de två ligger därför huvudsakligen i tekniska krav.


2. Särskilda krav på råvaror för fordonsstämpeldelar


Råvarorna för fordonsstämpeldelar måste vara kvalitetscertifierade och de måste uppfylla relevanta tekniska krav, annars kan de inte användas. Dessutom kan viss motsvarande analys eller laboratoriearbete utföras för att kontrollera materialets prestanda och om det finns defekter, för att bedöma om det är användbart. Och vid behov kan man också göra en ny inspektion av råvaror för att säkerställa att det inte är något fel.

Relaterade bloggar
Service
product Inquiry
Har du en fråga eller förfrågan?
Klicka nedan, vi hjälper dig gärna.