Vikten av acceptans av Auto Sheet Metal Stamping Dies

Create Time: 20-12-2017

I produktionsprocessen för plåtstämplingsdelar kan det konstateras att kvaliteten på plåtstämplingsdie har ett stort inflytande på produktionskvaliteten och produktionseffektiviteten hos plåtstämplingsdelar. Först och främst påverkar kvaliteten på formar till stor del kvaliteten på stämplade plåtdelar, såsom rationaliteten i mögeldesign och mögeltillverkningsnoggrannhet. Rimlig delprocessdesign och god mögeltillverkningskvalitet kan säkerställa produktionskvaliteten på plåtstämplingsdelar och minska förekomsten av stämplingsdelar defekter. För det andra har kvaliteten på formarna också en större inverkan på produktionseffektiviteten. Det goda mögeltillståndet kan minska felsökningstiden, påskynda produktionscykeln och minska reparationshastigheten för delar och öka mögelns livslängd. Det finns också många kvalitetsproblem som finns i daglig produktion, som är relaterade till utformningen och tillverkningen av formen i ett tidigt skede, så acceptansen av formen i ett tidigt skede är viktigare.


Med den kraftfulla utvecklingen av världen' s bilindustri, bil plåtstämpling dies spelar också en ovärderlig roll för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos bilkarosser. Därför är inspektion och acceptans av bilplåtstansning matricer mycket viktigt. Standardisering av mögel acceptans standarder och klargörande av mögel acceptans tekniska data kan effektivt säkerställa tillförlitligheten hos mögel acceptans. Effektiv kontroll av kvaliteten på stansningsformer är likvärdig med effektiv kontroll av kvaliteten på fordonskarosseri stansning arbetsstycken, förbättring av produkternas konkurrenskraft på marknaden och främjande av kontinuerliga framsteg för biltillverkarna.

Relaterade bloggar
Service
product Inquiry
Har du en fråga eller förfrågan?
Klicka nedan, vi hjälper dig gärna.