Bearbetning av gjutjärn av magnesiumlegering

Create Time: 20-12-2017

Magnesium och magnesiumlegering är de lättaste strukturella metallerna med låg densitet på endast 1,74 g/cm3. De är lätta att bearbeta på grund av den goda bearbetningsbarheten, särskilt när mängden material som ska bearbetas är stor. Vid bearbetning av magnesiumlegering bör hög hastighet, stort skärdjup och hög matningshastighet antas. Vid samma skärmängd är energin som krävs för att skära magnesiumlegering mycket lägre än för andra metaller.


Bearbetningsegenskaper för magnesiumlegering gjutning


1. Spånbildning

Spånen som bildas genom svarvning, borrning, hyvling och fräsning med ett enda verktyg kan delas in i tre kategorier: tjocka och korta spån som bildas av stor matningshastighet, medelstora spån som bildas med medelmatningshastighet och långa, lockiga spån som bildas med liten matningshastighet. Magnesiumlegeringsgjutning s är lätta att bilda trasiga eller delvis trasiga spån. Chips morfologi är nära relaterad till värmebehandlingstillstånd. Smidning och extrudering kommer att producera delvis brutna eller böjda spån, som är relaterade till matningshastighet.


2. Deformation

Vid bearbetning av gjutgods av magnesiumlegering är den temperatur som arbetsstycket kan nå inte hög, så arbetsstycket är knappast deformerat eller deformationen är liten, eftersom magnesiumlegeringen har god värmeavledningsförmåga. Om skärhastigheten och matningshastigheten är hög genereras stor skärvärme, så arbetsstycket kan förvrängas.


3. Termisk expansion

Om värmen som genereras av magnesiumlegeringsgjutningar under bearbetning är stor och precisionen för dimensionell avvikelse av arbetsstycken är mycket strikt, bör karakteristiken för stor termisk expansionskoefficient av magnesiumlegering beaktas. Vid 20 ℃ ~ 200 ℃, är den termiska expansionskoefficienten av magnesium 26.6um / (m ℃) ~27.4um / (m ℃). Magnesiums värmeexpansionskoefficient är något större än aluminiumets, men mycket större än stålets.


4. Stress Relief Glödgning

Magnesiumlegeringsgjutgods, särskilt arbetsstycken med komplexa former, har ofta viss intern stress efter bearbetning. Även om denna obetydliga inre påfrestning är ogynnsam för dimensionell avvikelse av precisionsarbetsstycken, kan restpåfrestningen elimineras genom lågtemperaturglödgningen.


Det bör noteras att vid klämning av delar under bearbetning bör klämpositionen vara den tjocka delen av delarna. För gjutningsdelar är det lämpligt att placera klämpositionsplattan i delområdet som bildas av samma halvform för att minimera påverkan av skiljelinjen. Spännkraften bör inte vara för stor för att undvika deformation av arbetsstycket. Vid behov bör en packning placeras mellan arbetsstycket och fästet. Var särskilt uppmärksam på bearbetning av tunna tvärsnitt arbetsstycken, eftersom felaktig klämning eller överdriven skärmängd kan orsaka deformation.

Relaterade bloggar
Service
product Inquiry
Har du en fråga eller förfrågan?
Klicka nedan, vi hjälper dig gärna.