Funktioner för precisionsmedicinska plastinjektionsdelar

Create Time: 20-12-2017

Varför väljer många medicinska industrirelaterade maskindelar anpassade precisionsplastinjektionsdelar? I själva verket har det något att göra med egenskaperna hos precision medicinsk formsprutning. Låt oss nu ta en titt.


Egenskaperna hos precisionsplastinjektionsdelar


1. Komplicerad form: Vissa produkter, till exempel bilöverdrag, flygplansdelar, leksaker och hushållsapparater, har en yta som består av flera böjda ytor, och vissa böjda ytor måste bearbetas med matematiska beräkningsmetoder.


2. Höga bearbetningsprecisionskrav: En form består i allmänhet av en konkav form, en konvex form och en mögelbas, och vissa kan också vara en flerdelad delad modul. Kombinationen av övre och nedre formar, kombinationen av skär och hålrum och montering av moduler kräver hög bearbetningsnoggrannhet. Dimensionsnoggrannheten hos precisionsmedicinska plastinjektionsdelar formar når ofta μm-nivån.


3. Det finns många precisionsmögel bearbetning förfaranden: fräsning, borrning, borrning, fräsning och gängning används alltid vid mögel bearbetning.


4. Upprepad produktion: användningen av formar har en livslängd. När en mögel används bortom sitt liv måste den ersättas med en ny mögel, så mögelproduktionen är ofta repetitiv.

Relaterade bloggar
Service
product Inquiry
Har du en fråga eller förfrågan?
Klicka nedan, vi hjälper dig gärna.