Aluminiumlegering Castings! Varför behöver högtrycksgjutning ingen värmebehandling men lågtrycksgjutning behöver?

Create Time: 20-12-2017

1. Översyn av värmebehandling

Vanlig värmebehandling för vanliga metalldelar innefattar tre processer: glödgning, normalisering och släckning. Här är några relaterade kunskapspunkter för den gjutna aluminiumlegeringen.


Glödgning:

Värm produkten till en viss temperatur och behåll den under en viss tid, kyl sedan den till rumstemperatur vid en viss hastighet. Syftet är att eliminera den inre spänningen genom diffusion och migration av metallpartiklar för att göra kristallstrukturen mer enhetlig och stabil.


Solid lösning:

Delarna värms upp till en enfasregion med hög temperatur och hålls vid en konstant temperatur, så att överskottsfasen löses helt i den fasta lösningen och kyls sedan snabbt för att erhålla övermättad fast lösning. Värm de värmebehandlade aluminiumlegeringsdelarna till en högre temperatur och håll temperaturen under en viss tid, så att de lösliga komponenterna i delarna löses helt i aluminiummatrisen, vilket bildar övermättad fast lösning i största möjliga utsträckning, och sedan snabbt kyla den övermättade fasta lösningen och hålla den i rumstemperatur för att få rätt kornstorlek.


Åldring:

Det är uppdelat i naturligt åldrande (placera delar i rumstemperatur eller naturliga förhållanden under lång tid) och artificiellt åldrande (värma delar till en relativt hög temperatur och återgå till normal temperatur på kort tid). Konstgjord åldrande väljs vanligtvis för att spara tid. Huvudprincipen är att delarna och komponenterna utsätts för lösningsbehandling med kall plastdeformation eller pressgjutning, och sedan placeras vid en högre temperatur eller rumstemperatur. Prestanda, form och storlek förändras med tiden.


2. Vid gjutning av aluminiumlegering, varför behöver högtrycksgjutning ingen värmebehandling utan lågtrycksgjutning?

Genom ovanstående kunskap kan vi hitta nyckeln till svaret: Intern porositet.


Ur processformsynpunkt finns det viss porositet i gjutkroppen vid hög- och snabbfyllning, vilket är anledningen till att röntgen och CT används för att mäta porositeten hos delar i kvalitetskontrollen av aluminium pressgjutning , för att säkerställa att de mekaniska egenskaperna hos delar kan nå standarden (för vanlig ADC12 är den genomsnittliga draghållfastheten cirka 228Mpa). På grund av förekomsten av porositet, värmebehandling av högtrycksgjutning delar kommer att orsaka deformation och förvrängning, vilket bestämmer att de flesta av de produkter som motsvarar denna process är strukturella delar, skyddsskal, piedestalstöd och så vidare.


Vid lågtrycksgjutning fylls håligheten över degeln långsamt, vilket gör att strukturen hos lågtrycksgjutningsdelar har god kompakthet och få porer. Värmebehandling av lösningens åldrande kan ytterligare göra kristallstrukturen mer kompakt och enhetlig, vilket säkerställer mekaniska egenskaper som draghållfasthet. Draghållfastheten hos utmärkta företag kan nå 290 ~ 330 MPa eller ännu högre. Det är inte svårt att förstå varför vissa rörliga delar behöver anta lågtrycksgjutningsteknik.


För vissa delar med högre styrka och bättre duktilitet, såsom styrarm, är smidesprocessen ett av alternativen. Men utmärkt kontroll av lågtrycksgjutningsprocessen kan ibland uppnå viss substitutionseffekt.

Relaterade bloggar
Service
product Inquiry
Har du en fråga eller förfrågan?
Klicka nedan, vi hjälper dig gärna.